+36-26-500-248
Kérdése van? Telefonáljon!

Általános Szerződési Feltételek

Adatvédelmi Tájékoztató

Az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályban foglalt kötelezettségnek eleget téve a Príma Patikák Kft. az alábbiakról tájékoztatja ügyfeleit:

 1. Adatkezelés célja: a Príma Patikák Kft. illetve az általa megbízott adatkezelő személyes adatokat a Belépési Nyilatkozat létrejöttével, nyilvántartásával és a Príma Patikák Kedvezmény Kártya Program szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel. Az adatszolgáltatás önkéntes, de a Belépési Nyilatkozatban rögzített egyes személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez.
 2. Az ügyfél személyes adatait kizárólag a Príma Patikák Kft. és a Tagpatikák jogosultak marketing célokra felhasználni (többek között: e-mail, sms küldése) a Kedvezmény Kártya Program működtetése és az ügyfél igényeinek tökéletesebb kiszolgálása érdekében.
 3. Az adatkezelés időtartama: a Príma Patikák Kft., illetve az általa megbízott adatkezelő a személyes (és azon belül a különleges) adatokat a jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a szerződéssel (ÁSZF) kapcsolatban igény érvényesíthető.
 4. A Príma Patikák Kft., illetve az általa megbízott adatkezelő 6 hónapon belül köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt.
 5. A Príma Patikák Kft., illetve az általa megbízott adatkezelő az adatok feldolgozását és az adatok nyilvántartását is maga végzi.
 6. A Príma Patikák Kft. fő szabályként nem jogosult az ügyfél személyes adatait harmadik személyek részére továbbítani, értékesíteni, illetve nem adhatja át használatra.
  Príma Patikák Kft., illetve az általa megbízott adatkezelő tevékenysége során tudomására jutott, adatokat (személyes és vagyoni adatokat, a szerződéses adatokat) – a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve – csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettsége alól az érintett ügyféltől vagy annak törvényes képviselőjétől a kiszolgáltatható titokkört megjelölve írásban felmentést kapott.
 7. Príma Patikák Kft. ügyfele a saját személyes, nyilvántartott, illetve továbbított adatairól – a hivatkozott törvényekben rögzített korlátozásokkal – jogosult tájékoztatást kapni, kérésére adatait a Príma Patikák Kft. nyilvántartásában módosítja. Az ügyfél jogosult arra, hogy az adatkezelési illetve adattovábbítási hozzájárulását Kártyakibocsátóhoz intézett írásos bejelentés útján részlegesen vagy teljesen visszavonja.
 8. Az ügyfél jogellenes adatkezelés esetén élhet tiltakozási jogával, illetve bírósághoz is fordulhat. A Príma Patikák Kft., illetve az általa megbízott adatkezelő, mint adatkezelő köteles a bejelentést a törvény előírása szerint kivizsgálni és az ügyfelet írásban 30 napon belül tájékoztatni.
 9. Minden egyéb, adatkezeléssel, adatvédelemmel összefüggő kérdésben az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Príma Patikák - Minden jog fenntartva.
Figyelem! Az oldalon található információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a szakszerű orvosi véleményt.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

E-mail: ulcisiapatika@gmail.com
Telefon: +36-26-500-248